Reklama

BIELECKI Jan

(1869-1926)

chemik, prof. Politechniki Warszawskiej; prace z zakresu pochodnych dwufenylu i absorpcji promieniowania nadfioletowego przez zw. organiczne; jeden z założycieli Pol. Tow. Chemicznego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama