BIERNACKI Wiktor

(1869-1918)

fizyk, prof. Szkoły Technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda oraz Politechniki Warszawskiej; jeden z pierwszych badaczy fal radiowych (wyniki publikował jeszcze w XIX w.).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama