BIMETAL

układ warstwowy dwóch spojonych ze sobą na całej długości metali (lub stopów) o różnych własnościach; wykonywany w formie drutu, taśmy, blachy, rur, elementów tłoczonych; zależnie od zastosowania wyróżnia się: b. termometryczne (termobimetale) złożone z warstw o różnej rozszerzalności cieplnej co wykorzystuje się w działaniu termoregulatorów, bezpieczników, sterowników itp.; b. stykowe - na elementy styków w urządzeniach elektr.; b. przeciwkorozyjne, w których warstwa rdzenia ma wymagane właściwości, np. wytrzymałość mech., zaś warstwa zewn. stanowi powłokę zabezpieczającą rdzeń przed korozją; b. przewodowe, w których rdzeń przenosić ma obciążenia mech., a powłoka wykazywać się dobrą przewodnością elektr.; element złożony z trzech warstw z materiałów o różnych własnościach nosi nazwę trimetalu.

Reklama

Powiązane hasła:

DRUT BIMETALOWY, INWAR, KUPAL

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama