Reklama

BIURETOWA REAKCJA

reakcja biuretu (H2NCONHCONH2) z solami miedzi w środowisku alkalicznym dająca intensywne, fioletowe zabarwienie, wywołane tworzeniem się kompleksu z miedzią; stosowana w celu wykrycia białek.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama