BOGOLUBOW Nikołaj N

. (1909-87)

fizyk i matematyk ukraiński, prof. uniw. w Kijowie, czł. Akad. Nauk ZSRR i PAN; od 1965 kierował Inst. Badań Jądrowych w Dubnej; autor prac poświęconych teorii równań różniczkowych, fizyki statystycznej, teorii nadprzewodnictwa i kwantowej teorii pola.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama