Reklama

BOJOWE ŚRODKI DRAŻNIĄCE

substancje chemiczne stosowane na polu walki w celu porażania ludzi i zwierząt; działanie ich polega na drażnieniu zakończeń nerwów czuciowych oczu oraz błon śluzowych górnych dróg oddechowych; należą do środków szybko działających; stosowane w postaci par lub aerozoli; dzieli się je na: STERNITY - gł. org. związki arsenu (adamsyt, difenylochloroarsyna, difenylocyjanoarsyna); skażenie powoduje kichanie, kaszel, duszności, bóle w uszach oraz zaburzenia równowagi; LAKRYMATORY - np. chloroacetofenon, chloropikryna; skażenie powoduje łzawienie i zamykanie się powiek; działanie b.ś.d. ustępuje w krótkim czasie po opuszczeniu atmosfery skażonej, zwykle nie pozostawia trwałych następstw; stosowane podczas I woj. świat., obecnie przez siły policyjne wielu państw.

Reklama

Powiązane hasła:

ADAMSYT, STERNITY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama