BRAHMAGUPTA

(ok. 598-ok. 660)

matematyk i astronom ind.; autor dzieła Brahmasphutasiddhanta, ówczesnego kompendium wiedzy z zakresu nauk ścisłych, które wywarło znaczny wpływ na uczonych arabskich w VIII i IX w.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama