Reklama

BRZEZIŃSKI

Aleksander (ur. 1953)

astronom, matematyk; prof. w Centrum Badań Kosmicznych PAN, ekspert w dziedzinie wpływu atmosfery i oceanu na ruchy nutacyjne Ziemi (liczne drobne odchylenia od normy); czł. międzynar. zespołu uczonych, który stworzył nowy model ruchów Ziemi, pozwalający przewidzieć jej pozycję względem gwiazd z dokładnością do 2 cm, co ma spore znaczenie dla nawigacji satelitarnych, badań grawitacji oraz analiz klimatycznych; za to odkrycie zespół, którego B. Był członkiem 2003 otrzymał Nagrodę Kartezjusza; czł. Międzynar. Unii Astronomicznej, wiceprzew. Międzynar. Tow. Geodezji - Geopsyhysical Fluids.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama