Reklama

BUNSENA OGNIWO

ogniwo galwaniczne wynalezione 1841; elektrodami są cynk (ujemna - anoda) i węgiel (dodatnia - katoda), elektrolitem 8-10% roztwór kwasu siarkowego; stałość siły elektromotorycznej (ok. 1,7 V) utrzymywana jest przez obecny w ogniwie depolaryzator (65-70% roztwór kwasu azotowego).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama