Reklama

BUTADIENOWY KAUCZUK

kauczuk syntetyczny będący polimerem 1,3-butadienu lub jego kopolimerem z innymi monomerami (styren, akrylonitryl); otrzymywany w procesie polimeryzacji rodnikowej, wulkanizowany siarką; stosowany gł. do produkcji opon.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama