Reklama

CANNIZZARA REAKCJA

reakcja jednoczesnego utleniania (do kwasu) jednej cząstki aldehydu i redukcji (do alkoholu) drugiej jego cząstki w obecności stężonych roztworów mocnych zasad (tzw. reakcja dysproporcjonowania); charakterystyczna dla aldehydów aromatycznych, nie mających wodoru w położeniu a w stosunku do grupy aldehydowej, np.: 2C6H5CHO + KOH → C6H5COOK + C6H5COOK + C6H5CH2OH.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama