Reklama

CEREZYNA

dawna nazwa rafinowanego wosku ziemnego (ozokerytu); ob. nazwa złożonej mieszaniny węglowodorów otrzymywanej gł. z pozostałości parafinowych po destylacji ropy naft.; zastosowanie w elektronice (masy izolacyjne), produkcji smarów oraz przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama