Reklama

CERUSYT

minerał, węglan ołowiu PbCO3, kryształy rombowe; biały, szarawy, żółtawy, brunatnawy, rzadko bezbarwny i przezroczysty o połysku diamentowym; występuje prawie wyłącznie w strefie siarczkowych złóż ołowiano-cynkowych, na terenie byłego ZSRR, w Niemczech, USA; w Polsce stale towarzyszy galenie na obszarze śląsko-krakowskim i w Górach Świętokrzyskich; ważny surowiec do otrzymywania ołowiu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama