CHARLESA PRAWO

sformułowane 1798 przez J.A.C. Charlesa jedno z podstawowych praw gazowych opisujące proces izochoryczny; twierdzi, że ciśnienie określonej masy gazu doskonałego w danej objętości jest wprost proporcjonalne do jego temp. bezwzględnej; do p.Ch. nie stosują się gazy rzeczywiste.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama