DEBYE'A PRAWO

sformułowane 1912 na podstawie rozważań teoretycznych przez P.J.W. Debye'a; mówi, że ciepło właściwe ciał stałych w temperaturach bliskich zera bezwzględnego jest proporcjonalne do trzeciej potęgi temperatury bezwzględnej; dla większości ciał stałych p.D. jest zgodne z doświadczeniem.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama