Reklama

DUROPLASTY

tworzywa utwardzalne; polimery przechodzące nieodwracalnie ze stanu plastycznego w stan utwardzony pod działaniem podwyższonej temp. (tworzywa termoutwardzalne) lub pod wpływem czynników chem. (tworzywa chemoutwardzalne); charakteryzują się sztywnością, trwałością wymiarów, nietopliwością, kruchością, niemożnością powtórnego formowania; stosowane w postaci tłoczyw i produkowanych z nich przedmiotów, laminatów, klejów, lakierów, tworzyw piankowych.

Reklama

Powiązane hasła:

GALALIT, TWORZYWA SZTUCZNE, POLIURETANY, TWORZYWA TERMOUTWARDZALNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama