EFEKTYWNOŚĆ GŁOŚNIKA

wartość ciśnienia akustycznego mierzonego w osi symetrii głośnika w odległości 1 m przy zasilaniu go sygnałem sinusoidalnym o mocy 1 W w paśmie częstotliwości 250-4000 Hz, podawana w decybelach w odniesieniu do progu słyszalności (2x10-5 Pa).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama