HELMHOLTZA TEORIA KONTRAKCYJNA

teoria sformułowana 1854 przez H. L. F. Helmholtza, według której źródłem promieniowania gwiazd jest ich grawitacyjne zapadanie się; obecnie wiadomo, że proces zapadania się dostarcza gwiazdom znaczących ilości energii tylko w krótkich okresach ich ewolucji, a głównym źródłem energii są reakcje termojądrowe.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama