Reklama

IND

indium, In

pierwiastek chem. należący do grupy borowców; liczba atom. 49, masa atom. 114,82, temp. topn. 156,6oC, temp. wrz. 2000 10oC, gęstość 7,3 g/cm3; posiada 2 izotopy trwałe; srebrzystobiały, miękki, kowalny i ciągliwy metal; aktywny chem.; w przyrodzie występuje (wraz z galem i talem) jako domieszka w blendzie cynkowej; stosowany w termometrach do pomiaru wysokiej temp., jako składnik łatwo topliwych stopów lutowniczych i łożyskowych, dodatek do srebra (zapobiega jego czernieniu na powietrzu); antymonek, fosforek i arsenek i. są stosowane jako półprzewodniki; odkryty (1863) przez F. Reicha i H. T. Richtera.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama