INERCJALNY UKŁAD

układ odniesienia (dawn. zwany układem inercyjnym), w którym spełniona jest zasada bezwładności (inercji) określona w pierwszej zasadzie dynamiki Newtona, tzn. taki, względem którego ciało nie podlegające żadnym oddziaływaniom zewn. porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Wszystkie inne układy odniesienia poruszające się względem u.i. bez przyspieszenia są także u.i. Układy odniesienia przyjmowane w praktyce za u.i. są w rzeczywistości tylko ich przybliżeniem. Za najlepszy z dostępnych układów w przybliżeniu inercjalnych uważa się słoneczny układ odniesienia, którego środek pokrywa się ze środkiem masy Układu Słonecznego, a kierunki jego osi są nieruchome względem odległych galaktyk.

Reklama

Powiązane hasła:

LORENTZA-FITZGERALDA KONTRAKCJA, WZGLĘDNOŚCI TEORIA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W PRÓŻNI, GALILEUSZA PRZEKSZTAŁCENIE, LORENTZA PRZEKSZTAŁCENIE, DYLATACJA CZASU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama