Reklama

IZENTROPOWY PROCES

izentropowa przemiana

proces termodynamiczny, podczas którego entropia układu nie ulega zmianie. P.i. są wszystkie odwracalne przemiany adiabatyczne. Graficznie p.i. reprezentuje na wykresie termodynamicznym linia zwana izentropą.

Reklama

Powiązane hasła:

IZENTROPA, IZENTROPOWA PRZEMIANA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama