Reklama

KONDUKTANCJA

przewodność elektryczna czynna

wielkość charakteryzująca obwód elektr. lub jego elementy. Dla prądu stałego k. jest odwrotnością rezystancji. K. układu elementów obwodu połączonych szeregowo równa jest sumie algebraicznej k. poszczególnych elementów. W przypadku obwodu prądu zmiennego k. jest składową rzeczywistą admitancji (zespolonej przewodności elektr.) stanowiącej odwrotność impedancji zespolonej obwodu. Jednostką k. w układzie SI jest simens (S); obrazek .

Reklama

Powiązane hasła:

PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA CZYNNA, ADMITANCJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama