Reklama

KRYPTOMORFICZNE PIERWIASTKI

pierwiastki endokryptne

pierwiastki chem., które w nie tworzą własnych minerałów; w przyrodzie występują w postaci rozproszonej w minerałach innych pierwiastków.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama