Reklama

KUMEN

izopropylobenzen, C6H5-CH(CH3)2

węglowodór z grupy arenów; bezbarwna ciecz; temp. topn. -96oC, temp. wrz. 152oC; stosowany jako rozpuszczalnik (farb, lakierów), dodatek do paliw lotniczych (zwiększenie liczby oktanowej), w syntezie org. (np. do produkcji fenolu).

Reklama

Powiązane hasła:

IZOPROPYLOBENZEN, SOLWENT NAFTA, ACETON

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama