Reklama

KWANTOWANIE

kwantyzacja (fiz.)

przejście od praw fiz. klasycznej do praw teorii kwantów przez przyporządkowanie określonym wielkościom fiz. charakteryzującym dany układ odpowiednich operatorów spełniających określone warunki. Skwantowane wielkości fiz. w pewnych warunkach mogą przyjmować tylko ściśle określone wartości, a więc ich zmiana może następować tylko skokowo, o wielkość stanowiącą całkowitą wielokrotność kwantu.

Reklama

Powiązane hasła:

WZBRONIONE PRZEJŚCIA, KWANTYZACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama