Reklama

LEPTONOWA LICZBA

liczba kwantowa przyjmująca wartości +1 i -1 przypisywana leptonom, a dla pozostałych cząstek elementarnych równa 0.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama