Reklama

METROLOGIA

dziedzina nauki i techniki obejmująca wszystkie zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z pomiarami, w tym z jednostkami miar i ich wzorcami, błędami pomiarów, narzędziami pomiarowymi i ustalaniem obowiązujących w tym zakresie norm technicznych. Jednostki miar stosowano już w starożytności; w ciągu wieków wielu władców ustalało je na podległych sobie terenach, np. w Anglii Henryk I ustalił dł. łokcia jako dł. własnego przedramienia; m. nowoczesne datuje się od wprowadzenia we Francji w końcu XVIII w. systemu metrycznego. Władysław Jagiełło wydał 1420 pierwsze w Polsce zarządzenie w sprawie jednostek miar, ustawa 1764 częściowo ujednoliciła jednostki stosowane w Polsce, 1818 w Królestwie Pol. wprowadzono system tzw. jednostek nowopolskich wzorowany częściowo na systemie metrycznym; jednostki miar systemu metrycznego wprowadzono w Polsce jako legalne 1919, jednostki miar układu SI zalegalizowała w Polsce ustawa z 23 VI 1966, układ ten obowiązuje od 1 I 1980.

Reklama

Powiązane hasła:

p, P, DOZYMETRIA, FEMTO, POZIOMICA, ŻYLIŃSKI, DREWNOWSKI Kazimierz, SENSYTOMETRIA, CHRONOMETRIA, d

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama