MINERAŁ

związek chem., rzadziej pierwiastek (lub ich mieszaniny), powstałe w skorupie ziemskiej jako produkt procesów geologicznych; m. występują gł. w postaci krystalicznej o określonym składzie i własnościach fiz.; gł. podział m. to klasyfikacja wg ich składu chem. oraz wg typu procesu geologicznego (pochodzenia); zwykle złoża m. określane są jako: pokłady (np. siarki, węgla), rudy metali (np. żelaza), kruszce metali (np. złota); stosowane bezpośrednio (np. węgiel, tworzywa ceramiczne, kamienie szlachetne) oraz jako surowiec do otrzymywania zawartych w nim pierwiastków lub ich związków (rudy metali). Zespoły m. występujące w skorupie ziemskiej w wielkich masach noszą nazwę skał; m. stanowiące podstawowy budulec skał (m. skałotwórcze) są stosunkowo nieliczne pod względem jakościowym (znanych ok. 200 gat.), jednak pod względem ilościowym są zasadniczym składnikiem skorupy ziemskiej (ok. 99% masy); reszta gatunków (ok. 2,3 tys.) to m. złóż, stanowiące zaledwie ułamek procentu masy skorupy ziemskiej.

Reklama

Powiązane hasła:

TEKTONITY, LITOFILNE PIERWIASTKI, BUŁA, FILIPSYT, NEODYM, KWARC, HYDROMIKI, MARKASYT, OLIWINY, OPAL

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama