Reklama

NAFTOELANY

polska nazwa handl. związków chem. używanych do wytwarzania barwników lodowych; stosowane do barwienia i drukowania wyrobów z włókna celulozowego metodą wytwarzania barwników na barwionym materiale oraz do wyrobu barwników pigmentowych.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama