Reklama

NAJMNIEJSZA WSPÓLNA WIELOKROTNOŚĆ

NWW

najmniejsza z liczb, która jest wspólną wielokrotnością liczb naturalnych a, b, ..., c, tzn. najmniejsza z liczb naturalnych, która dzieli się bez reszty przez każdą z nich, np. NWW dla liczb 2, 3, 5 = 30.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama