Reklama

NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

prąd elektryczny I

wielkość skalarna, równa ilorazowi ładunku elektrycznego Q przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika i czasu, w którym ten ładunek przepływa; N.P.E SKUTECZNE dla prądu przemiennego - natężenie takiego prądu stałego, którego moc jest równa mocy danego prądu przemiennego; jednostką n.p.e. w układzie SI jest (A); do pomiaru n.p.e. służy amperomierz.

Reklama

Powiązane hasła:

AMPER, FOTOELEKTRYCZNA KOMÓRKA, PRZEKŁADNIK, ELEKTROTERAPIA, POLAROGRAFIA, I, AMPEROGODZINA, ELEKTRYCZNE OGRODZENIE, ELEKTROMAGNES, THOMSONA ZJAWISKO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama