Reklama

OPTYCZNY UKŁAD

zbiór elementów opt. (, pryzmatów, zwierciadeł, płytek równoległościennych, siatek dyfrakcyjnych) tworzący obrazy przedmiotów w odbiorniku energii świetlnej (oko, warstwa światłoczuła, fotokomórka, itp.); projektowanie u.o. polega na wybraniu parametrów tych elementów (rozmiarów geometr., współczynników załamania, dyspersji) tak, aby zapewnić żądaną jakość otrzymywanych obrazów (powiększenie, dokładność odwzorowania); u.o. musi mieć więc odpowiednią aperturę (kąt pola widzenia), zdolność rozdzielczą, itp.; obrazy otrzymywane przez u.o. są na ogół zniekształcone wskutek różnych aberracji (np. sferycznej, chromatycznej); wady te koryguje się tworząc skomplikowane u.o. złożone z wielu elementów (np. kilku sklejonych soczewek) z odpowiednio dobranych materiałów optycznych.

Reklama

Powiązane hasła:

OBRAZ OPTYCZNY, PENTAGONALNY PRYZMAT, AKOMODACJA, KARDYNALNE PUNKTY UKŁADU OPTYCZNEGO, ABERRACJE UKŁADÓW OPTYCZNYCH, OGNISKO OPTYCZNE, APOCHROMAT, DIOPTRIA, EZOFAGOSKOPIA, ABERRACJA SFERYCZNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama