PARADOKS BLIŹNIĄT

paradoks zegarów

jedna z konsekwencji teorii względności A. Einsteina, która powoduje, że czas w obiektach poruszających się płynie wolniej niż w obiektach pozostających względem tych pierwszych w spoczynku; efekt daje się zaobserwować tylko w przypadku prędkości porównywalnych z prędkością światła: gdyby jedno z dwóch bliźniąt wyruszyło w podróż statkiem rozpędzającym się do takich prędkości, wróciłoby o kilka lat starsze, podczas gdy jego brat, pozostający na Ziemi, postarzałby się o kilkadziesiąt lat; do tej pory skutki p.b. rejestruje się tylko podczas eksperymentów z cząstkami materii.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama