Reklama

PERKIN

William Henry, sir (1838-1907)

angielski chemik organik; odkrył pierwszy barwnik syntetyczny, moweinę, podejmując jej syntezę w skali przemysłowej; zsyntetyzował kwas winowy, kumarynę, opracował przemysłową metodę otrzymywania alizaryny i metodę otrzymywania nienasyconych kwasów aromatycznych.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama