Reklama

pH

wykładnik stężenia jonów wodorowych; ujemny logarytm dziesiętny z wartości liczbowej stężenia molowego jonów wodorowych, pH = -log [H+]; charakteryzuje odczyn roztworu; w umownie przyjętej skali roztwory kwaśne mają pH < 7, zasadowe pH > 7, obojętne pH = 7; określenia pH można dokonać za pomocą pehametru lub odpowiednich wskaźników, np. papierkiem wskaźnikowym.

Reklama

Powiązane hasła:

ZASADOWOŚĆ, ODCZYN ROZTWORU, KONGO CZERWIEŃ, ZASADOWE GLEBY, ODCZYN GLEBY, WYKŁADNIK STĘŻENIA JONÓW WODOROWYCH, KWASOWOŚĆ ROZTWORU, ALIZARYNA, PAPIEREK WSKAŹNIKOWY, KWAŚNE OPADY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama