Reklama

RODNIKI

wolne rodniki

atomy lub grupy atomów posiadające przynajmniej jeden niesparowany elektron, obojętne elektrycznie lub naładowane tzw. jonorodniki (kationo- i anionorodniki); cząsteczka zawierająca 2 niesparowane elektrony w stanie podstawowym zw. jest dwurodnikiem; b. aktywne chem.; r. powstają m.in. w wyniku spalania i eksplozji (najprostsze: ×H, ×OH i ×HO2), dysocjacji wiązań kowalencyjnych, pod wpływem naświetlania nadfioletem, oddziaływania materii z promieniowaniem jonizującym lub obróbki mechanicznej (np. podczas mielenia ziarn zbóż na mąkę); odgrywają decydującą rolę w przebiegu wielu reakcji chem., m.in. w procesach zachodzących w organizmach żywych, w których powstają także r. szkodliwe dla procesów życiowych; istnieniu i przemianom r. przypisuje się np. świecenie zorzy polarnej.

Reklama

Powiązane hasła:

AKTYWATOR, WOLNE RODNIKI, PŁOMIEŃ, ŁAŃCUCHOWA REAKCJA, HOMOLITYCZNY ROZPAD, ORGANICZNE GRUPY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama