Reklama

SIARCZKI

dwa szeregi soli (s. metali) kwasu siarkowodorowego H2S: obojętne typu Me2S, np. siarczek rtęci(II) HgS lub kwaśne (wodorosiarczki) typu MeHS, np. wodorosiarczek sodu NaHS, zawierające anion siarczkowy S2-; krystaliczne substancje bezbarwne (s. litowców i berylowców) lub barwne o właściwościach redukujących; łatwo reagują z siarką tworząc polisiarczki typu Me2Sx; wiele s. występuje w przyrodzie w postaci rozpowszechnionych minerałów siarczkowych, np. piryt (s. żelaza), galena (s. ołowiu), blenda cynkowa (s. cynku); stosowane w analizie chem., do produkcji farb (np. żółcieni kadmowej, czarnego lub czerwonego cynobru, czarnej Ag2S do zdobienia sreber i ceramiki) i barwników siarkowych (np. błękitu kadziowego), do wyrobu zapałek, w garbarstwie, w kosmetyce (depilatory); znane są też s. organiczne (sulfidy), pochodne sulfanu (siarkowodoru), np. sulfid dietylowy oraz s. niemetali, np. dwusiarczek węgla.

Reklama

Powiązane hasła:

PAPIEREK WSKAŹNIKOWY, SIARKOWODÓR, TLENOWCE, KARBONATYZACJA, NAD-, ELEKTROLUMINOFORY, WSKAŹNIKOWE PAPIERKI, DŻEMSONIT, BALMAINA MASY ŚWIECĄCE, CHALKOFILNE PIERWIASTKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama