Reklama

SPRĘŻYSTE FALE

fale mechaniczne stanowiące zaburzenie stanu równowagi ośrodka sprężystego - ciała stałego, ciekłego lub gazowego. Rozchodzenie się f.s. w płynach (cieczach i gazach) polega na chwilowej zmianie gęstości (zgęszczeniu i rozrzedzeniu) ośrodka w określonym jego obszarze; powstała w ten sposób różnica ciśnień wywołuje zaburzenia cząstek w obszarach przyległych. W ośrodku płynnym wystąpić mogą jedynie odkształcenia objętościowe, co powoduje możliwość powstawania w tych ośrodkach jedynie f. podłużnych. Ruch falowy w ciałach stałych polega na przenoszeniu się odkształceń; ponieważ w ciałach stałych oprócz odkształceń objętościowych mogą zachodzić odkształcenia postaciowe, istnieje w związku z tym możliwość powstawania zarówno fal podłużnych, jak i poprzecznych.

Reklama

Powiązane hasła:

DŹWIĘKOWE FALE, ULTRADŹWIĘKI, DYFRAKCJA FALI, ODBICIE FAL

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama