Reklama

TERMODYNAMICZNY WYKRES

graficzne przedstawienie procesu termodynamicznego, używane przy opisie i analizie pracy maszyn cieplnych, silników i urządzeń chłodniczych; najczęściej używa się w.t. we współrzędnych p, v (p - ciśnienie, v - objętość właściwa) - tzw. wykres pracy, lub T, s (T - temp. bezwzględna, s - entropia właściwa) - tzw. wykres ciepła; często używa się tzw. wykresów Molliera przedstawiających zależność między entalpią właściwą a entropią właściwą czynnika termodynamicznego; dla gazów ważną rolę odgrywają w.t. adiabaty, izotermy, izochory i izobary.

Reklama

Powiązane hasła:

IZOCHORA, IZENTROPOWY PROCES, IZOTERMICZNY PROCES, IZENTALPA, IZENTALPOWY PROCES, IZENTROPA, IZOCHORYCZNY PROCES

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama