WYMIANY REAKCJA

reakcja chem., w wyniku której następuje przekształcenie dwóch lub więcej substratów w dwa lub więcej produktów; rozróżnia się r.w. pojedynczej, zachodzące wg schematu AB + C = AC + B, np. CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu, oraz r.w. podwójnej: AB + CD = AC + BD, np. 2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl.

Reklama

Powiązane hasła:

SUBSTYTUCJA, SUBSTYTUCJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama