ZDZITOWIECKI

Seweryn (1802-79)

chemik, prof. Szkoły Przygotowawczej do Inst. Politechnicznego w Warszawie, dyr. i prof. Inst. Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, red. "Roczników Gospodarstwa Krajowego"; propagator nawożenia mineralnego, autor podręczników (Wykład początkowy chemii).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama