Reklama

"HUMANAE VITAE"

encyklika papieża Pawła VI z 1968 r., podtrzymująca tradycyjne stanowisko Kościoła, przeciwne regulacji urodzin i opowiadające się za ochroną życia ludzkiego od chwili poczęcia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama