Reklama

KSIĘŻA-ROBOTNICY

ruch księży francuskich dążący 1943-54 do chrystianizacji robotników przez bezpośredni wpływ duchownych, pracujących jako robotnicy; nawiązał bliskie kontakty z radykalnymi odłamami ruchu robotniczego (udział w strajkach, przynależność do związków podległych CGT); 1959 zlikwidowany ostatecznie przez Kongregację św. Oficjum.

Reklama

Podobne hasła:

  • bunt, motyw - forma niezgody,...
  • JÓZEF, Pochodzenia hebrajskiego,...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama