Reklama

PACEM IN TERRIS

encyklika papieża Jana XXIII z 1963, poświęcona zagadnieniu trwałego pokoju między narodami; pierwsza w historii Kościoła encyklika skierowana "do wszystkich ludzi dobrej woli" (nie tylko do katolików), ujmująca pokój jako wartość autonomiczną; zawiera potępienie wojny, postulat rozbrojenia, akceptację współpracy międzynar.; stała się inspiracją spotkań polityków i intelektualistów różnych przekonań i religii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama