Akademia Platońska

(387 p.n.e.-526 n.e.)

szkoła filoz. założona przez Platona w gaju Akademosa niedaleko Aten; prócz filozofii zajmowano się w niej m.in. matematyką i astronomią. W hist. szkoły wyróżnia się 3 okresy: początki nazwane starą A. obejmują czas wykładów Platona i jego bezpośrednich następców zainteresowanych dodatkowo elementami pitagorejskimi i metafizycznymi oraz etyką; od III w. p.n.e. działała tzw. Średnia A., której wybitnymi przedstawicielami byli m.in. Arkesilaos i Karneades pozostający pod wpływem sceptycyzmu; od II w. p.n.e. funkcjonowała Nowa A., której zróżnicowane kierunki rozwoju bardzo wyraźnie uwidoczniły się w poglądach jej przedstawicieli, np. Filona z Laryssy czy Antiocha z Askalonu.

Reklama

W V w. n.e. A.P. uległa mistycznym wpływom nauki Plotyna, a 100 lat później edyktem cesarza Justyniana została zamknięta.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama