alfabet

system znaków służących do porozumiewania się; 1) a., czyli zestaw liter do pisania, w którym litery zapisują cząstki dźwiękowe (sylabiczne, spółgłoskowe, głoskowe pismo); 2) a. flagowy - zestaw flag dla oznaczenia liter, cyfr, znaków umownych różniących się kształtem, kolorem, wzorem służącym do porozumiewania się i sygnalizacji morskiej; 3) a. Morse’a, w którym literom i cyfrom są podporządkowane systemy kropek i kresek (lub sygnałów krótkich i długich) służących do przesyłania wiadomości za pomocą światła, dźwięku lub telegraficznie; 4) a. semaforowy - np. w żeglarstwie, system znaków przekazywanych przez sygnalistę za pomocą dwóch chorągiewek lub skrzydeł sygnalizacyjnych; 5) a. telegraficzny - służący do przekazu telegraficznego zbiór kombinacji jednostek elementarnych odpowiadających wszystkim znakom literowym, cyfrowym, interpunkcyjnym; 6) a. Braillea (pismo niewidomych) - system pisma dotykowego, składający się z 63 wypukłych znaków, stworzony przez L. B. w latach 1824-40 jako kontynuacja prac rozpoczętych w XVIII w. przez V. Haya.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama