alternatywny

dający możliwość wyboru między dwiema opcjami. W kontekście sztuki: a. instytucje, a. działania, a. kultura. Ruch a. rozpoczął się podczas fali kontestacji w końcu lat 60. Pojęcia dotyczą prób podejmowania działalności artystycznej poza klasycznym czy instytucjonalnym systemem świata sztuki (teatrami, muzeami, galeriami, wydawnictwami) oraz działalności prywatno-towarzyskiej artystów opartej często na spontaniczności i bezinteresowności. Zob. też kontrkultura.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama