ABIOTYCZNA STREFA

obszar o warunkach uniemożliwiających życie organizmom roślinnym i zwierzęcym (zbyt wysokie ciśn. atmosf. lub temp., brak wody i tlenu, promieniowanie jonizujące); s.a. są np. głębsze warstwy skorupy ziemskiej, wyższe warstwy atmosfery.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama