ABIOTYCZNE CZYNNIKI

wszelkie czynniki pozabiologiczne (np. klimatyczne, glebowe itd.) oddziałujące na organizmy żyjące w danym środowisku; cz.a. są często wywoływane działalnością człowieka (zanieczyszczenia atmosfery, wód i in.).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama