AEROTROPIZM

reakcja przystosowawcza organizmów osiadłych na działanie prądów powietrznych, np. wygięcie pnia względem kierunku stałego wiatru.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama